درباره ما

درباره ما2019-01-02T09:19:32+00:00

گروه آموزشی پیشگامان حرفه ای

با هدف آموزش و توانمندسازی دانشجویان و افزایش مهارت سایر متخصصین شکل گرفته است.گروه آموزشی پیشگامان حرفه ای، تیمی تخصصی در زمینه برگزاری دوره ها  و سمنیار ها و کنفرانس ها، در رشته های مختلف دانشگاهی میباشد. این گروه تخصصی درصدد است، با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و بکارگیری اهرم اینترنت، و اساتید خبره، آموزش های سطح اول تخصصی و دانشگاهی را در اختیار علاقمندان قرار دهد.

حمایت مالی