تاریخ شروع

8:30 ق.ظ

پنجشنبه, بهمن 25, 1397

access_time
تاریخ پایان

6:30 ب.ظ

پنجشنبه, بهمن 25, 1397

access_time
آدرس

اداره کل هواشناسی استان همدان

location_on

درباره رویداد

رشد گیاهان زراعی فرایند پیچیده‌ای است، که تحت تاثیر برهمکنش گیاهان و محیط رشد اطراف آنها قرار می گیرد. مدلهاي رشد گیاهی در واقع بيان رياضي از فرآيندهاي زیستی دخیل در رشد گياه است، که می‌توانند اثرات عوامل مختلفی محیطی مانند اقلیم، آب و خاک، و همچنین مدیریت های زراعی را بر رشد و نمو گیاهان کمی نماید. از جمله مهمترین کاربردهای مدیریتی مدلها، می‌توان به امکان توصیه رقم مناسب برای هر منطقه، پیشگویی میزان تولید متناسب با تغییرات اقلیمی، آنالیز خلا عملکرد بمنظور یافتن مهمترین عوامل محدود کننده رشد، ارزیابی الگوهای کشت مختلف اشاره کرد. ساخت، توسعه و کاربرد مدل‌های رشد گیاهی از جمله راهکارهای موثر در برنامه های آموزشی دانشجویان برای درک و آزمون تاثیر منابع و شرایط محیطی بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی است.

سرفصل های کارگاه آموزشی

 

 • مقدمه ای بر مدلساری رشد گیاه زراعی
 • حداقل داده های مورد نیاز مدل
 • نحوه جمع آوری داده ها
 • آشنایی با ساختار برنامه و فایل های DSSAT
 • نحوه ایجاد فایل اقلیم
 • نحوه ایجاد فایل مدیریت زارعی
 • نحوه ایحاد فایل های مورد نیاز برای ارزیابی مدل
 • کالیبراسیون و ارزیابی سیستماتیک مدل
 • آنالیز حساسیت

اطلاعات بیشتر:

09137103917

مدرس:

 •   دکتر وحید ورشاویان استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا

مکان برگزاری:

 • همدان بلوار فرودگاه اداره کل هواشناسی استان همدان

ساعت برگزاری:

 • ساعت 8:30 تا 18:30