آرشیو ماهانه: دسامبر 2018

کارگاه شبیه سازی رشد و عملکرد گیاهان زراعی با مدل dssat

توسط |2018-12-01T21:12:52+00:00دسامبر 1st, 2018|اخبار و همایش ها|

کارگاه شبیه سازی رشد و عملکرد گیاهان زراعی با مدل dssat تماس با برگزارکننده ۰۹۱۳۷۱۰۳۹۱۷ توضیحات بیشتر کارگاه شبیه سازی رشد و عملکرد گیاهان زراعی با استفاده از مدل DSSAT رشد گیاهان زراعی فرایند پیچیده‌ای است، که تحت تاثیر برهمکنش گیاهان و محیط رشد اطراف آنها قرار می گیرد. مدلهاي رشد گیاهی در واقع