کارگاه شبیه سازی رشد و عملکرد گیاهان زراعی با مدل dssat

کارگاه شبیه سازی رشد و عملکرد گیاهان زراعی با مدل dssat

تماس با برگزارکننده

۰۹۱۳۷۱۰۳۹۱۷
توضیحات بیشتر
کارگاه شبیه سازی رشد و عملکرد گیاهان زراعی با استفاده از مدل DSSAT

رشد گیاهان زراعی فرایند پیچیده‌ای است، که تحت تاثیر برهمکنش گیاهان و محیط رشد اطراف آنها قرار می گیرد. مدلهاي رشد گیاهی در واقع بيان رياضي از فرآيندهاي زیستی دخیل در رشد گياه است، که می‌توانند اثرات عوامل مختلفی محیطی مانند اقلیم، آب و خاک، و همچنین مدیریت های زراعی را بر رشد و نمو گیاهان کمی نماید. از جمله مهمترین کاربردهای مدیریتی مدلها، می‌توان به امکان توصیه رقم مناسب برای هر منطقه، پیشگویی میزان تولید متناسب با تغییرات اقلیمی، آنالیز خلا عملکرد بمنظور یافتن مهمترین عوامل محدود کننده رشد، ارزیابی الگوهای کشت مختلف اشاره کرد. ساخت، توسعه و کاربرد مدل‌های رشد گیاهی از جمله راهکارهای موثر در برنامه های آموزشی دانشجویان برای درک و آزمون تاثیر منابع و شرایط محیطی بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی است.

زمان برگزاری: ۱۰ و ۱۱ آذرماه

سر فصل مطالب:

مقدمه ای بر مدل سازی رشد گیاهان زراعیحداقل داده های مورد نیاز مدل و نحوه جمع آوریآشنایی با ساختار برنامه و فایل های DSSATنحوه ایجاد فایل آب و هوا توسط Weathermanنحوه ایجاد فایل مدیریت زراعی یا X fileنحوه ایجاد فایلهای A و T برای ارزیابی مدلکالیبراسیون و ارزیابی سیستماتیک مدلآنالیز حساسیت مدل

مدرس: دکتر وحید ورشاویان استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا

ثبت نام

برگزار کنندگان این دوره

توسط |2018-12-01T21:12:52+00:00دسامبر 1st, 2018|اخبار و همایش ها|